Yonge Street, Toronto, 1981

Yonge Street, Toronto, 1981

from the book: No Money Down – Toronto (1980-1986)